FAQ

Nullam vitae massa id purus

Co je vhodné pro virtuální asistentku/asistenta?

  • Personální agenda - osobní asistent.
  • Zákaznický servis - emaily, objednávkový systém.
  • Finance - účetnictví.
  • Marketing - správa webových stránek, sociální sítě, copywriting.
  • Administrativa a opakované cyklické činnosti.

Jak začít?

stačí zadat úkol nebo si objednat balíček. Spojím se s Vámi a společně si nastavíme procesy. Řeknete mi, co byste si přáli, co tzv. "hoří" a  odslouhlasíme si činnosti, které požadujete. 

Jakým způsobem budu předávat a dostávat hotové písemnosti?

vždy emailem. Při větších souborech budou písemnosti zaslány přes Google disk, kdy dostanete odkaz pro otevření SVÉ složky a můžete si vše stáhnout.

Vysvětlete mi, na čem ušetřím s virtuální asistentkou

- ušetříte provozní náklady: židle, PC, elektřina, internet, pracovní pomůcky

- ušetříte mzdové náklady:

  • minimální mzdové náklady na osobní asistentku jsou mezi 20 - 30 tisíci korun
  • minimální mzdové náklady na účetní jsou 25 000 Kč a výše

Balíček GOLD tyto náklady sjednocuje a cena je o polovinu nižší než tyto dvě profese dohromady.

Jaké osobní údaje zpracováváte?

Při návštěvě těchto stránek: soubory cookies a propojených sociálních a reklamních systémů sledujeme oblasti, které návštěvníky zajímají. Zaznamenáváme rovněž údaje, které vložíte do formulářů a odešlete. Nejdelší doba uložení těchto údajů jsou 2 roky.

Při poskytování služeb: zpracováváme vše potřebné ke splnění vašich požadavků či smlouvy: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě. Kromě zpracování nutného k plnění smlouvy může dojít ke zpracování vyžadovanému zákony a v oprávněném zájmu ochrany našich právních nároků.

Při vedení účetnictví a zpracování výkazů: zpracováváme všechny údaje, které od nás vyžadují předpisy související s vedením účetnictví a provozem společnosti.Doba uložení je daná zákonem a oprávněným zájmem ochrany našich právních nároků.

Při marketingu našich služeb: za náš oprávněný zájem považujeme opětovné kontaktování osob, které projevily zájem o námi poskytované informace či služby. Zpracováváme proto vaše jméno, e-mailovou adresu, telefon, příp. seznam navštívených stránek. Tematické informace zasíláme příležitostně, maximálně však po dobu 2 let od posledního požadavku. Ze seznamu Vás na vyžádání obratem vymažeme.

S kým osobní údaje sdílíme?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Kromě nich to dle typu zpracování mohou být rovněž dodavatelské společnosti: poskytovatelé online systémů, dodavatelé a správci serverové infrastruktury, poskytovatelé průzkumů, dodavatelé digitální propagace (dle nastavení vašeho prohlížeče a vašich preferencí to mohou být Google, Facebook, Twitter, Smartemailing a Linkedin), dodavatelé administrativních a právních služeb, a konečně orgány veřejné moci. Všechny tyto subjekty jsou v souladu s GDPR nařízením.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do 3. zemí mimo EHP či Privacy Shield.

 

Zobrazení: 64